Kokeileva käsityöpolku, 4. luokka

Ohjataan menneisyyttä koskevan tiedon avulla oppilaita ymmärtämään nykyisyyteen johtanutta kehitystä, henkisen ja aineellisen työn arvoa sekä pohtimaan tulevaisuuden valintoja.

Tutustutaan entisajan käsityöammatteihin perinnelaukkujen esineistön avulla ja perehdytään johonkin perinteiseen paikalliseen käsityötekniikkaan itse kokeilemalla.

YHTEISIÄ TEEMAVIIKKOJA JA VIERAILIJOITA

• Satuviikko lokakuussa viikolla 42, järj. kulttuuritoimi

• Lastenkulttuuriviikot helmikuussa 2020, järj. kulttuuritoimi