Tervetuloa Kaakon kaksikon kulttuuripoluille

"Kulttuuripolun voi löytää, sitä voi seurata, se kasvaa kun sitä kuljetaan. Ei ole polkua ilman kulkijaa. Kulttuuripolku antaa jalan sijan lapsen ja nuoren omalle luovuudelle."

Kulttuuripolkujen sisällöt eri-ikäisille oppijoille koostuvat taidetyöpajoista, kulttuurikohdevierailuista, erilaisista ryhmänohjaajille suunnatuista lainattavista materi-aalipaketeista ja menetelmäoppaista.


Polut tutustuttavat monipuolisesti eri kulttuurin muotoihin. Ne herättävät kiinnostusta omaan kotiseutuun,kartuttavat ilmaisua, innoittavat ja inspiroivat kulttuuristen menetelmien kautta.


Varhaiskasvatus:SEIKKAILUJEN SATUPOLKU

Esiopetus:KIINNOSTAVA KOTISEUTUPOLKU

Perusopetus:
1. lk LUOVA LUKUPOLKU
2. lk MONIPUOLINEN MUSIIKKIPOLKU
3. lk YLLÄTTÄVÄ YMPÄRISTÖPOLKU
4. lk KOKEILEVA KÄSITYÖPOLKU
5. lk TAITEEN TARKASTELUPOLKU
6. lk HAASTAVA HISTORIAPOLKU
7. lk TAIDOT TAPAHTUMAKSI –POLKU
8. lk TAITEEN TAITAJANA –POLKU
9. lk TAIDOT TUOTTEEKSI –POLKU

Lukio: KULTTUURIN KEHITTÄJÄNÄ –POLKU

Kulttuuripolusta jalansijaa lapsen ja nuoren omalle luovuudelle

"Kulttuuripolun voi löytää, sitä voi seurata, se kasvaa kun sitä kuljetaan. Ei ole polkua ilman kulkijaa. Jos polkua ei käytetä, se kasvaa umpeen."

Innostuksen kipinä kulttuuriharrastukseen tai -ammattiin saattaa syttyä mahdollisuudesta kokeilla ja tehdä. Kulttuuripolku antaa jalansijaa lapsen ja nuoren luovuudelle.

Kuljetaan yhdessä kulttuuripolkua ja kasvatetaan kulttuurin innostuskipinää päiväkodeissa, esiopetuksessa ja kouluissa!

Kulttuuriset sisällöt kulttuuripolkuihin rakentuvat suunnitelman painopisteiden mukaisesti. Ohjaajiin ja työpajoihin tulee muutoksia vuosittain tarpeen mukaan.

Kulttuuripolun toimintoja ohjaa, suunnittelee ja toteuttaa alueen kulttuuritoimijat sekä ammattitaiteilijat yhteistyössä. Tätä kautta mahdollistetaan taiteen ja kulttuurin tasavertainen ja monipuolinen kokeminen osana arkea. Kulttuurin ja taiteen sisältöjen ympärille on mahdollista laajentaa monialaisia oppimiskokonaisuuksia.

Kullekin lukuvuodelle päivitetään sisällöt. Sisältöjä käydään läpi päiväkotien, esiopetuksen ja koulujen suunnittelupalavereissa lukuvuoden alussa. Pyrimme tuottamaan laadukkaita sisältöjä ja kehittämään kulttuuripolkuja jatkuvasti. Toivommekin opettajien ja oppilaiden antamaan palautetta, jota voitte lähettää alla olevasta linkistä.