Kulttuuripolusta jalansijaa lapsen ja nuoren omalle luovuudelle

"Kulttuuripolun voi löytää, sitä voi seurata, se kasvaa kun sitä kuljetaan. Ei ole polkua ilman kulkijaa. Jos polkua ei käytetä, se kasvaa umpeen."

Innostuksen kipinä kulttuuriharrastukseen tai -ammattiin saattaa syttyä mahdollisuudesta kokeilla ja tehdä. Kulttuuripolku antaa jalansijaa lapsen ja nuoren luovuudelle.

Kuljetaan yhdessä kulttuuripolkua ja kasvatetaan kulttuurin innostuskipinää päiväkodeissa, esiopetuksessa ja kouluissa!

Kulttuuriset sisällöt kulttuuripolkuihin rakentuvat suunnitelman painopisteiden mukaisesti. Ohjaajiin ja työpajoihin tulee muutoksia vuosittain tarpeen mukaan.

Kulttuuripolun toimintoja ohjaa, suunnittelee ja toteuttaa alueen kulttuuritoimijat sekä ammattitaiteilijat yhteistyössä. Tätä kautta mahdollistetaan taiteen ja kulttuurin tasavertainen ja monipuolinen kokeminen osana arkea. Kulttuurin ja taiteen sisältöjen ympärille on mahdollista laajentaa monialaisia oppimiskokonaisuuksia.

Kullekin lukuvuodelle päivitetään sisällöt. Sisältöjä käydään läpi päiväkotien, esiopetuksen ja koulujen suunnittelupalavereissa lukuvuoden alussa. Pyrimme tuottamaan laadukkaita sisältöjä ja kehittämään kulttuuripolkuja jatkuvasti. Toivommekin opettajien ja oppilaiden antamaan palautetta, jota voitte lähettää alla olevasta linkistä.