Kulttuurin kehittäjänä-polku, lukioKulttuurista ajattelua voidaan syventää asiantuntijuuden kautta. Erilaiset kulttuuriset oppiainesisältöihin liittyvät kohtaamiset taiteilijoiden ja vierailijoiden kanssa vahvistavat ajattelun taitoja sekä lisäävät oppimisen motivaatiota. Luovat projektit antavat mahdollisuuksia toimia erilaisissa oppimisympäristöissä ja samalla tukevat yksilön ja yhteisön kasvua, oppimista ja vuorovaikutusta

Kulttuurivierailija koululla /kirjailijavieras, kevät 2021