Kulttuurin kehittäjänä-polku, lukio

Kulttuurista ajattelua voidaan syventää asiantuntijuuden kautta. Erilaiset kulttuuriset oppiainesisältöihin liittyvät kohtaamiset taiteilijoiden ja vierailijoiden kanssa vahvistavat ajattelun taitoja sekä lisäävät oppimisen motivaatiota. Luovat projektit antavat mahdollisuuksia toimia erilaisissa oppimisympäristöissä ja samalla tukevat yksilön ja yhteisön kasvua, oppimista ja vuorovaikutusta.