Kulttuurin kehittäjänä-polku, lukio

Kulttuurista ajattelua voidaan syventää asiantuntijuuden kautta. Erilaiset kulttuuriset oppiainesisältöihin liittyvät kohtaamiset taiteilijoiden ja vierailijoiden kanssa vahvistavat ajattelun taitoja sekä lisäävät oppimisen motivaatiota. Luovat projektit antavat mahdollisuuksia toimia erilaisissa oppimisympäristöissä ja samalla tukevat yksilön ja yhteisön kasvua, oppimista ja vuorovaikutusta.

OMATOIMISESTI
• Materiaalipankki kulttuurikaakko.fi

VIERAILIJAT
• Taiteilija/ asiantuntija /tietokirjailijavieras kevätlukukausi,teemana Suomi 100-vuotta
• Läänintaiteilijan vierailu kevätlulukausi – aiheena taiteen mahdollisuudet ja rahoitus

LUOVAT PROJEKTIT OMA EHTOISESTI
• Oppimisympäristöä on mahdollisuus laajentaa toteuttamalla kulttuuriprojekteja esim. vanhustenpalvelutaloissa tai päiväkodeissa.
• Kulttuurisista projekteista voi tiedottaa
www.kulttuurikaakko.fi – sivustolla kulttuurikoordinaattorin kautta.