Kulttuurin kehittäjänä-polku, lukio

Kulttuurista ajattelua voidaan syventää asiantuntijuuden kautta. Erilaiset kulttuuriset oppiainesisältöihin liittyvät kohtaamiset taiteilijoiden ja vierailijoiden kanssa vahvistavat ajattelun taitoja sekä lisäävät oppimisen motivaatiota. Luovat projektit antavat mahdollisuuksia toimia erilaisissa oppimisympäristöissä ja samalla tukevat yksilön ja yhteisön kasvua, oppimista ja vuorovaikutusta

2018-2019 teemapäivä huhtikuussa

-AIHEENA TULEVAISUUDEN TAIDOT

Lukioluokkien omat luovat projektit ja tiedotusmahdollisuudet:

  • Lukion ryhmien omista kulttuurisista projekteista voi tiedottaa maksutta:Lasten kulttuuriviikkojen esitteessä, jos tapahtuma sijoittuu helmikuulle ja liittyy lapsiin ja nuoriin sekä kulttuutitoimintaan (aineisto pitää toimittaa ennen joulua info@satumatka.fi)Satuviikon esitteessä, jos toiminta koskee varhaiskasvatus-esikouluikäisiä tai 1-3 luokkalaisia ja teema on yhdistettävissä satuihin. Materiaali oltava valmis syyskuun loppuun mennessä (aineisto toimitetaan info@satumatka.fi)
  • Teemme mielellämme yhteistyötä tapahtumissa luokkien kanssa. Lasten tapahtumissa on mahdollista kahvittaa ja järjestää oheistoimintaa. Tapahtumaviikot sijoittuvat lokakuulle (satuviikko) ja helmikuulle (lasten kulttuuriviikot)