Monipuolinen musiikkipolku, 2.luokka

Havaitaan ja koetaan, kuinka jokainen on musiikissa ainutlaatuinen ja kuinka musiikillinen toiminta luo parhaimmillaan iloa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Edistetään oppilaiden luovaa musiikillista ajattelua ja ymmärrystä luovilla menetelmillä. Harjoitellaan rohkeutta musiikilliseen ilmaisuun oman mielikuvituksen ja kekseliäisyyden kautta.

Musiikki innoittaa ja inspiroi. Se antaa syvyyttä myös eri oppiaineiden rajapinnat ylittäviin projekteihin.


Kaakon kaksikon kulttuuritoimi tarjoaa luokille yhden sisällön seuraavista:


MUSIIKKITOIMINNAN SISÄLTÖ

TOTEUTUS KEVÄÄLLÄ VKO 5

ke 16.2. klo 8-10 Virojoen koulu/Klamilan koulu 10.30-11.15 / 11.45-12.30 Suur-Miehikkälä

to 17.2. klo 9.45 - 2 oppituntia, Miehikkälän koulu 12 oppilasta

Musiikki osio on suunnattu alaluokille. Teeman mukaisesti Vekkulasta lähetetään aiheeseen perehdyttävä ennakkotehtävä, joka toimii siltana etäopetukseen. Etäopetus n. kaksi oppituntia, 45min. Kokonaisuudessa olisi rytmittelyä, laulua/laulun tekniikoita ja voisi myös valmistaa vaikka oman soittimen kierrätysmateriaalista. Kokonaisuutta voisi opettajan kanssa yhdessä viedä eteenpäin ja jalostaa.

Vapaaehtoinen ennakkotehtävä liittyen lauluihin tutustumiseen, kts. alla.

Kerääthän myös hetkeä varten ennakkoon rytmisoittimia, kuten kapulat ja rytmimunat ainakin puolelle luokkaa. Käytämme myös kehoa rytmittelyissä.

-Järjestetään TEAMS-yhteydellä. Kokouskutsu tulee suoraan sähköpostilla opettajille ilmoitettuun sähköpostiin.