Taidot tapahtumaksi-polku, 7.lk

Kulttuuriprojektin kautta syvennytään oppilaiden taide- ja kulttuurin eri osa-alueiden vahvuuksien pohjalta suunnitellun yhteisen tapahtuman rakentamiseen.

Eri oppiainerajat ylittävän projektin kautta mahdollistetaan oppilaiden yksilöllisten taitojen huomioiminen ja vahvistetaan vuorovaikutustaitoja.

Yhteisen tekemisen kautta kehitetään päiväkodin /esikoulun / palvelutalon ja koulun välistä yhteistyötä hyvinvointia kulttuurista näkökulmasta.

Päivitämme pian....

Virolahden yläkoulu

Miehikkälän yläkoulu

YHTEISIÄ TEEMAVIIKKOJA JA VIERAILIJOITA
• Lastenkulttuuriviikot helmikuussa 2018, teemana Suomi 100-vuotta, järj. kulttuuritoimi
• Kirjavinkkaus
Järj. Virolahden ja Miehikkälän kirjastot