Taidot tuotteeksi - polku, 9.luokka

Taidot tuotteeksi – polku mahdollistaa aineenopettajille taiteellisten / kulttuuriprojektien tuottamisen laajemmin ja kokonaisvaltaisemmin osana valinnais-aineopintoja.Taidot tuotteena projekti voi läpäistä useamman oppiaineen rajapintoja, tavoitteena valmis kulttuurituote. Toteutustiimissä tarvitaan monenlaisia taitoja. Projektissa nousee vahvasti esille yrittäjyyskasvatus.


Päivitetään pian...

Virolahti

Miehikkälä


YHTEISIÄ TEEMAVIIKKOJA JA VIERAILIJOITA
• Lastenkulttuuriviikot helmikuussa 2018, järj. kulttuuritoimi
• Kirjavinkkaus