Taiteen tarkastelupolku, 5.luokka

Tarkastellaan taiteen merkityksiä mielipiteisiin. Etsitään omaa sisäistä taiteilijuutta ja laajennetaan omakohtaista suhdetta kuvataiteeseen. Pohditaan kuka määrittelee oikean tavan piirtää, maalata, arvostella ja tehdä taidetta. Mikä on taidetta ja mikä ei? Tutustutaan innostaviin tekniikoihin. Toteutetaan taidenäyttely johon valitaan yhteinen teema.


OMATOIMISESTI
• Menetelmäoppaat kulttuurikaakko.fi
• Mahdollisuus järjestää oma taidenäyttely esim. kulttuuriviikkojen yhteydessä
•Tutustutaan paikalliseen taiteeseen ja taiteilijoihin

VIERAILIJAT/TYÖPAJATkevätlukukausi 2017– huhti-toukokuu
valitaan yksi vaihtoehdoista:

Sivustolle päivittyy tammikuun 2018 alkuun mennessä pajavaihtoedot joista luokat voivat valita haluamansa pajan koululle. Vaihtoehtoihin tulee muun muassa valokuvausta ja kuvataiteen menetelmiin liittyvä työpajoja.

YHTEISIÄ TEEMAVIIKKOJA JA VIERAILIJOITA

• Satuviikko lokakuussa viikolla 42, järj. kulttuuritoimi

• Lastenkulttuuriviikot helmikuussa 2018, järj. kulttuuritoimi

• Kirjavinkkaus

Syksyllä 2017 järjestetään vinkkaukset yläkouluille ja 6.luokkalaisille ja keväällä 2017 alakouluille. Järj. Virolahden ja Miehikkälän kirjastot